Son Dakika

BUSİM geri bildirim toplantısı yapıldı

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında “ortak bir okul gelişim kültürü ve kabul edilebilir standartların oluşturulması, sürekli iyileştirmenin ve gelişimin sağlanması” amacıyla uygulamaya koyduğu “Bursa Sürekli İyileştirme Modeli” (BUSİM) projesi kapsamındaki sürece giren pilot okullar için geribildirim toplantısı yapıldı. Toplantı içinde; 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda sürece girmiş olan okulların yöneticileriyle, süreç içinde yapılan saha ziyaretleri sonrasında değerlendirici ekipleri tarafından hazırlanan geribildirim raporları paylaşıldı ve yeni dönem için iyileştirme/geliştirme önerileri üzerine konuşuldu.

BUSİM’i “birlikte, bir sistem içinde iş yapma süreci” olarak gördüğünü ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger; “Kurum olarak büyük bir sorumluluk taşıdığımızın farkındayız. Yapılan her işin geleceği çok yakından ilgilendirdiğini, yaptıklarımız kadar yapmadıklarımızdan da sorumlu olduğumuzun bilincindeyiz. Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşma noktasında ´En iyi ve en kaliteli hizmeti nasıl veririz?´ sorusu üzerinde ciddi çabalarımız var. BUSİM; ‘kişilerle değil sistemlerle yaşayan’ kurumların tesisi için önem verdiğimiz bir çalışma… Bu projenin uygulanmasıyla elde edilecek kazanımların Bursa eğitimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.” dedi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan, okul gelişim kültürünün oluşturulmasının ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasının amaçlandığı, EFQM Mükemmellik Modeli referans alınarak geliştirilen ve “sürekli iyileştirme” yaklaşımıyla ele alınan BUSİM; Bursa genelinde ortaöğretim düzeyinde ve farklı okul türleri içinden seçilen 10 okulun sürece dâhil edilmesiyle pilot olarak uygulamaya konuldu. Modelin uygulandığı pilot okulların belirlenmesiyle başlayan ve okullara ve değerlendiricilere yönelik eğitimler ile devam eden süreç, kurum raporlarının değerlendirilmesi, değerlendiriciler tarafından saha ziyaretleri ve sonrasında okullara özel hazırlanan geribildirim raporlarının yazılmasını da içine aldı.

Model çalışmaları kapsamında öğrenci, çalışan, veli ve diğer paydaşların memnuniyetlerinin ölçülmesi amacıyla anket hazırlandı. Anketler elektronik portal üzerinden Bursa genelindeki tüm mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında da uygulamaya kondu. MEB 2023 Vizyon Belgesi’nde hedeflenen “okul gelişim modeli” ile tamamen uyumlu olarak yürütülmesi amaçlanan BUSİM ile okulların kendi potansiyellerini harekete geçirecek şekilde sürekli iyileştirme/öz değerlendirme yapısı içinde geliştirilmesi hedefleniyor. Elde edilen verilerin web ortamında geliştirilen bir portal üzerinden raporlaştırılarak kurumsal hafızanın oluşturulması ve iyi örneklerin yaygınlaştırılması planlanıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir